LTE ruší DVB-T příjem

          LTE – vysokofrekvenční internet    
                a  televizní příjem DVB-T            

 

Vzhledem k zavádění vysokofrekvenčního internetu-LTE/LTE2 budou kmitočty, na který dnes vysílá DVB-T omezovat. Konference World Radiocommunication Conference v roce 2015 ,bylo stanoveno, že Kmitočty 694-790 ( jde o kanály od 49 k.včetně a výše) budou postupně sloužit  mobilním operátorům pro jejich vysokofrekvenční kmitočty LTE. Konečný termín ukončení DVB-T/T2 na kmitočtech od 49k.je zatím nestanoven.
Aktuálně je u nás LTE šířeno v kmitočtovém pásmu od 800 MHz DVB-T od K60-69K , ochranné pásmo od LTE je v případě K 60 pouhý 1 MHz,u K59 to je jen 9 MHz,takže i zde se může rušení příjmu DVB-T projevit.Jediná možnost odrušení je použití odlaďovače LTE,antény kanálové nebo širokopásmové do 59 kanálu s odladěním LTE. Na prodejně vám doporučíme vhodný typ pro vaši oblast příjmu. 

           Rušení TV příjmu DVB-T     
     antény s potlačením rušení od LTE :


Vhodné antény s odrušením LTE a odlaďovače LTE
 máme skladem na prodejně MontSat-Brno

Aktuálně je rušení příjmu DVB-T především v pásmu 800MHz. To je cca již od 59 kanálu v blízkosti vysílačů LTE (BTS).Schopnost antény odladit rušící LTE signál, závisí na jejím provedení,druhu a směrovosti.

Kanálové antény (Yagi, dříve také používáno v době analogu) nebudou mít s LTE takové problémy, jako antény (široko)pásmové.Dosavadní širokopásmové antény, které byly určeny pro příjem signálu od 21K až do K.69 v době digitalizace, mají vrchol zisku v pásmu LTE a  nejvíce tedy zesilují  v nežádoucím pásmu LTE ! Před digitalizací se používaly antény s maximem zisku okolo K50-55 a dále nad 59 K se zisk hodně snížil,takové antény rušení omezují. Nové typy antén s označením LTE ready se tedy většinou vrací k původním provedením analog.antén,.před digitalizací.

Směrovost: čím všesměrovější anténa tím je větší pravděpodobnost rušení. Nejhorší anténou se potom jeví tzv.síto: čtyřpatrová anténa s velkým ziskem.   U pokojové všesměrové aktivní antény,potom závisí na jejím umístění v bytě( odstínění od rušícího signálu z vysílače LTE.)
 

 

    antény s odlaďovačem proti rušení od LTE. 

Kanálové antény (Yagi) nebudou mít s LTE takové problémy, jako antény (široko)pásmové. Kanálové anténa je však závislá zda bude vyhovovat pro příjem z požadovaného vysílače . Před digitalizací se používaly antény s maximem zisku okolo K50-55 a ty budou odolnější k rušení. Nové typy antén s označením LTE ready se většinou vrací jen k původním provedením antén z dob před digitalizací.

Směrovost: čím směrovější anténa (tj. čím více má prvků), tím je menší pravděpodobnost, že se v jejím vyzařovacím úhlu bude vyskytovat BTS. Z tohoto hlediska je nejhorší anténou síto: čtyřpatrová anténa s velkým ziskem, ale bez prvků. Resp. ještě hůř na tom budou pokojové všesměrové aktivní antény.U pokojové antény doporučujem používat s odlaďopvacím filtrem LTE.
Nejvhodnějšími antény jsou tedy antény směrové-více prvkové ,nejlépe s max. ziskem do 59 k. a případně použití filtru k odrušení LTE.

 

        Televizní rozvody a rušení signálu od LTE :
            koaxiální kabely a účastnické šňůry

        

 V případě silného LTE signálu se tento signál bude snažit dostat do rozvodu nejen z antény, ale i přímým průnikem do koaxiálního kabelu. Nedostatečné stínění u levných koaxiálních kabelů,především u účastnických šňůr umožní průnik rušícího LTE signálu.
 

Řešení pomocí filtrů:

Je-li rušící  LTE signál silný, je ho potřeba potlačit.Používají se na to filtry.
Ideální filtr by měl potlačit nejen pásmo LTE (800 MHz), ale i pásmo GSM (900 MHz). Filtry se liší hlavně strmostí křivky odladění, tj. technickou náročností a tím pádem i cenou.Od 200,-Kč až po profesionální filtry víc jak 1000,-Kč. Každý filtr charakterizuje křivka potlačení LTE a jeho cena. Bez znalosti průběhu potlačení LTE bude koupě hazardem. U běžných filtrů je to do 766 MHz, K57 v DVB‑T. Pokud není potřeba přijímat signál z vyšších kanálů než K57, měl by filtr, jehož křivka pomalu padá směrem k LTE,být dostatečný k odlaďění . Cena se pohybuje okolo 200 Kč a výše.

Jak asi postupovat při odladění rušení od LTE ?

1. prověřit úrovně signálu a jeho rušení

2. zkusit útlumový člen před tunerem nebo použít vhodný filtr

3. přebudovat antény a předzesilovače